Usługi

VONROLL HYDRO oferuje szeroki zakres usług gwarantujących utrzymanie systemów zaopatrzenia w wodę pitną i gaz.

W ten sposób VONROLL HYDRO wspiera cały cykl życia infrastruktury, od instalacji przez konserwację po wymianę. Główne obszary specjalizacji to wykrywanie nieszczelności oraz przeglądy i rewizje zasuw, armatury i hydrantów. Bliskość klienta, wieloletnie doświadczenie i identyfikacja trendów rynkowych wpływają na rozwój produktów i usług. Jest to gwarancja, że VONROLL HYDRO to idealny partner dla nastawionych na rozwój przedsiębiorstw użyteczności publicznej i utylizacji odpadów.

 

Konserwacja hydrantów i zasuw

Najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa wodociągowego jest infrastruktura

Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie regularnych kontroli i napraw infrastruktury.
W normalnych warunkach hydranty i zasuwy rzadko muszą być obsługiwane.
Jednak w sytuacji awaryjnej przedsiębiorstwa wodociągowe i straż pożarna muszą mieć dostęp do sprawnie działających urządzeń.

Za hydranty przeciwpożarowe w Polsce odpowiedzialne są gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe.
Obowiązkowe są również okresowe kontrole hydrantów wewnętrznych.
Firma VONROLL HYDRO podjęła się rozwiązania tych specyficznych problemów i oferuje szeroki zakres usług - od prostej kontroli do zbierania danych dotyczących wydajności i weryfikacji.

Program telewizyjny: Sara macht's

Epizod 434
Sara była w drodze z naszymi usługami.
Zobacz jak zainstalować nasz hydrant.

Do pobrania