Procedura montażu


Kiedy obecna infrastruktura miejsca była pierwotnie budowana, place budowy wymagały zatrudnienia dużej ilości osób. Nie było dostępnego specjalistycznego sprzętu. Rowy były kopane ręcznie, rury podnoszone bez użycia dźwigów, a ogromne ilości piasku były umieszczane w wykopach przez robotników.

Najczęściej stosowanym materiałem na rury było żeliwo, łączone głównie sznurem konopnym oraz ołowiem.

Dziś, ponad 100-120lat później, pierwotne rurociągi są w poważnym stanie i wymagają renowacji oraz wymiany.

Na ulicach miast, które wcześniej były uczęszczane tylko przez pieszych i znikomą ilość aut, widzimy narastający ruch - samochody parkują wzdłuż poboczy, zmuszając cięższe pojazdy dostawcze do zatrzymywania się w ciągu ruchu powodując dalsze utrudnienia dla użytkowników dróg.

Gdyby niezbędne prace remontowe miałby być prowadzone w takim środowisku przy zastosowaniu tradycyjnego wykopu otwartego, system transportowy uległby całkowitemu załamaniu- wiązałoby się to z kosztami, wynikającymi z emisji spalin, hałasu i opóźnień. Straty finansowe z tytułu opóźnień komunikacji miejskiej byłyby nieocenione.

To właśnie z myślą o takiej sytuacji największe miasta uprzemysłowionych krajów - już 30 lat temu- zaczęły rozwijać procedury bezwykopowej instalacji rur. Początkowo w celu wymiany starych kanałów odwadniających, jak i budowy nowych systemów.

Rozwój ten w niedługim czasie rozszerzył się na wymianę i renowację rurociągów wody pitnej i kanalizacji. Technologia nabrała rozpędu, tworząc nowy segment budownictwa bezwykopowego z jego specjalnymi maszynami, procesami budowlanymi, normami technicznymi i oczywiście rurami, które są do tego przystosowane.

Wykop otwarty

Rury zazwyczaj instalowane są w otwartym wykopie, który jest następnie zasypywany po ułożeniu rury. Wybór podłoża zależy od wybranej powłoki zewnętrznej rur. Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć przed osunięciem, musi być wystarczająco duży, aby osadzić w nim rury.

Technologia bezwykopowa

Rury z żeliwa sferoidalnego w większości bezwykopowych metodach montażu są wciągane.
Jedynym wyjątkiem jest relining długorurowy, w którym to rury są wpychane. Przy wciąganiu rur
konieczne jest więc połączenie kielichowe „odporne na rozciąganie“. Zasadniczo powinno ono
bazować na połączeniu segmentów ryglujących w kielichu z napawanym garbem na bosym
końcu rury jak to ma miejsce w połączeniu typu BLS firmy DUKTUS.
Połączenie BLS stanowi dzisiaj obowiązujący standard dla rur z żeliwa sferoidalnego, przede
wszystkim ze względu na możliwość połączenia dużej elastyczności, możliwości odchyleń w
kielichu z maksymalną siłą ciągu, a jednocześnie z najprostszym i szybkim montażem.

Rura przyjazna dla środowiska!

  • Zapobiega hałasowi budowlanemu, nie wpływa na ruch drogowy i nie powoduje szkód środowiskowych
  • Redukuje emisje CO2
  • Umożliwia prowadzenie trasy pod przeszkodami
  • Możemy zastąpić rurociągi o tej samej lub większej średnicy
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • Szybka i łatwa instalacja