ZEROWATERLOSS
Wizja staje się
rzeczywistością

Szanowni Państwo

Woda to źródło wszelkiego życia – nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Pomimo tego (lub właśnie z tego powodu), nie jesteśmy gotowi by płacić właściwej ceny za dobrą, czystą i bezpieczną wodę lub inwestować w bezpieczną i trwałą infrastrukturę, by zabezpieczyć wodę przed jej utratą bądź kradzieżą.

Po dekadach zaangażowania w zwalczanie problemów z dostawami wody, VONROLL HYDRO opracował motto swojej misji: ZEROWATERLOSS. Podczas naszej misji dostrzegliśmy, że ZEROWATERLOSS to wyzwanie o charakterze globalnym. Latem 2003 roku, zasobne w wodę kraje Europy przekonały się jak ulotnym i ważnym zasobem dla naszego życia i zachowania jego jakości jest woda. Rok 2018 odświeżył (z ulgą wyparte) wspomnienie o niedoborach. W wielu miejscach od lat notuje się systematyczne kurczenie zasobów wód podziemnych, a znaczną część globalnych ruchów migracyjnych można połączyć z rosnącymi niedoborami wody pitnej i narastającymi konfliktami o kontrolę nad zasobami wody. Prócz zmian klimatu, innymi ważnym czynnikami powodującymi niedobory wody jest wzrost populacji, presja na zwiększanie standardów życia, nadmierna eksploatacja naturalnych zasobów i ignorancja. Tam gdzie kiedyś znajdowało się morze Aralskie, teraz rdzewieją porzucone na pustyni kutry rybackie. W wielu krajach, gdzie do pozyskania wody pitnej wykorzystuje się bardzo energochłonną metodę odsalania, ponad 50% wody jest tracona w drodze do konsumenta.

Myślą przewodnią misji ZEROWATERLOSS jest teza: woda to kluczowy element międzypokoleniowego kontraktu. Musimy już dziś budować wysokiej jakości, trwałą infrastrukturę. Jakość wody i jej zużycie muszą być monitorowane i chronione z użyciem innowacyjnych produktów i usług (HYDROPORT i INFRAPORT jako podstawa funkcjonowania inteligentnych miast i wsi). Komponenty naszej infrastruktury powinny być w miarę możliwości produkowane lokalnie, przez co emisja spalin i dwutlenku węgla w skutek transportu będzie minimalna. Dzięki takim działaniom nasze wartości dotyczące, między innymi praw pracowniczych czy ochrony środowiska, zostają uwiecznione w naszych produktach.

Wspólnie z Państwem, naszymi klientami i partnerami biznesowymi chcemy, przy pomocy zintegrowanych i dopasowanych do siebie produktów oraz usług, urzeczywistnić wizję ZEROWATERLOSS na całym świecie.

ZEROWATERLOSS – by woda pozostała stabilną podstawą życia przyszłych pokoleń.